21.4.2017 … sběr papíru …

Vážení rodiče,

ve dnech 24.dubna (pondělí) až 27. dubna (čtvrtek) bude v naší škole probíhat sběr starého papíru – časopisy, noviny, letáky, kartony …, PET víček a hliníku.

Sběr mohou zájemci vozit  od 7.00 do 8.00 hodin (po dohodě i kdykoli během dne) k zadnímu vchodu do sportovní haly.

Velmi prosíme všechny rodiče, aby dbali zvýšené opatrnosti při dovážení sběru. Vzhledem k posunu termínu dostavby silnice budou podmínky v okolí školy zhoršené. Dbejte prosím pokynů hlídek, které budou do areálu školy vpouštět jednotlivá vozidla (po dobu sběru bude povolen vjezd pouze autům, která vezou sběr) a zároveň prosíme, abyste počítali s tím, že se mohou tvořit fronty. Za ty však nemohou ani žáci ani zaměstnanci školy, proto vás žádáme o shovívavost a trpělivost a vstřícnost.

ZŠ Kounice

Reklamy